Завантаження

Діяльність Робочої групи з розроблення проєкту Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки розпочато!

06.08.2020

Діяльність Робочої групи з розроблення проєкту Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки розпочато!

3 червня цього року Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №210/2020 «Про вдосконалення вищої освіти в Украні». На його виконання Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль надав доручення (12.06.2020 №23502/2/1-20 та від 13.06.2020 №23502/3/1-20) для виконання яких наказом Міністерства освіти і науки України від 28.07.2020 № 974 було утворено Робочу групу з розроблення проекту Стратегії розвитку вищої освіти України до 2031 року.

6 серпня відбулось перше зібрання Робочої групи, яке у зв'язку з пандемією коронавірусу проходило в режимі відеоконференції. Необхідність термінової розробки Стратегії визначена Указом Президента, в якому сказано:

«Кабінету Міністрів України забезпечити розроблення за участю Національного інституту стратегічних досліджень, Національної академії наук України та затвердити до 1 листопада 2020 року стратегію розвитку вищої освіти в Україні на 2021 - 2031 роки, визначивши основні цілі та пріоритети з урахуванням глобальних тенденцій світової економіки»

Таким чином, якщо від 1 листопада відрахувати 1 місяць на процедурні питання розгляду Стратегії Кабінетом Міністрів, а перед тим ще відрахувати 1 місяць на громадські слухання проєкту Стратегії – то у Робочої групи на розробку проекту Стратегії залишається часу лише до 1 вересня!

Ось чому необхідно якнайшвидше консолідувати усі сили не тільки учасників Робочої групи, а усіх представників фахової спільноти, які здатні зробити конструктивний внесок у розробку стратегії.

Перш за все, необхідно вже до кінця наступного тижня зібрати пропозиції щодо стратегічного бачення майбутнього розвитку вищої освіти – уявлення фахівців про те, якою має бути вища освіта в Україні в майбутньому, визначити бачення її ролі в житті нашого суспільства, визначити місію вищої освіти; також потрібно провести грунтовний SWOT-аналіз: ідентифікувати внутрішні сильні і слабкі сторони і розпізнати зовнішні загрози і можливості для розвитку вищої освіти; і, крім цього, визначити пріоритети розвитку вищої освіти, які повинні знайти відображення у проєкті Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки – тобто: стратегічні цілі і оперативні цілі та завдання, спрямовані на досягнення запропонованих стратегічних цілей. На основі наданих пропозицій мають бути визначені чіткі формулювання, які члени Робочої групи повинні розглянути і затвердити 18 серпня на наступному засіданні Робочої групи.

Для того, щоб забезпечити таку швидку і злагоджену діяльність усіх членів Робочої групи 93 її учасника було розподілено на 13 підгруп:

 1. Аналіз поточного стану системи вищої освіти України
 2. Міжнародний досвід організації системи вищої освіти
 3. Прогнозування потреб ринку праці у фахівцях з вищою освітою
 4. Інституційні форми здобуття вищої освіти в Україні
 5. Викладач майбутнього
 6. Інноваційні технології у вищій освіті, дистанційне навчання, науково-методичне забезпечення вищої освіти
 7. Наукова та науково-технічна діяльність в процесі здобуття вищої освіти
 8. Формування підприємницьких навичок в процесі здобуття вищої освіти
 9. Система вищої освіти і смарт-спеціалізація регіонів, розбудова регіональних екосистем та кластерів Індустрії 4.0
 10. Розбудова системи моніторингу і оцінки якості освіти
 11. Фінансування вищої освіти
 12. Розвиток системи управління вищою освітою
 13. Популяризація можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів

Виділення питання залучення іноземних студентів в окремий напрямок діяльності останньої підгрупи пов’язане з необхідністю виконання пункту №4 Указу Президента, в якому сказано про ще більш стислі терміни виконання робіт:

Розробити та затвердити до 1 вересня 2020 року план заходів щодо популяризації можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів»

Таким чином, членам Робочої групи замість літніх канікул прийдеться до 1 вересня напружено попрацювати!

Але ми живемо у чудові часи, коли завдяки мережі інтернет творчою, інтелектуальною діяльністю можна займатись навіть на пляжі на березі моря. Тому навіть ті, хто сьогодні знаходиться у відпустці – зможуть зробити свій внесок у створення Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки.

Діяльність Робочої групи з розроблення проєкту Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки розпочато!

Для цього за адресою www.reform.org.ua відкрито комунікаційний майданчик для обміну інформацією усіх 13 підгруп, а також для участі у розробці Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 роки усіх бажаючих представників фахової спільноти.

Для цього у підрозділі «Поточні завдання» знаходиться форма для подання пропозицій для наповнення змістом відповідних розділів Стратегії: формулювання візії, місії, проведення SWOT-аналізу, формулювання стратегічних і оперативних цілей та завдань для їх досягнення. Доступ до цієї форми отримують не тільки учасники Робочої групи, а й усі фахові експерти, які можуть перейти до неї з підрозділу «Участь громадськості».

Саме такий діджиталізований підхід до розробки Стратегії дозволить провести роботу по створенню Стратегії вчасно. Але це може стати можливим лише у разі злагодженої роботи координаторів та членів кожної з 13 підгруп і команди Міністерства, яка буде займатись опрацюванням матеріалів, що будуть надходити від підгруп і незалежних фахівців.

І, щоб завершити розробку проєкту Стратегії до 1 вересня – потрібно чітко дотримуватись наступних часових рамок:

 1. З 7 по 14 серпня провести засідання усіх 13 підгруп за наступним графіком:
 2. ПІДГРУПА ДАТА ЧАС
  1 Аналіз поточного стану системи вищої освіти України 10.08.2020 11:30
  2 Міжнародний досвід організації системи вищої освіти 12.08.2020 13:00
  3 Прогнозування потреб ринку праці у фахівцях з вищою освітою 10.08.2020 10:00
  4 Інституційні форми здобуття вищої освіти в Україні 14.08.2020 13:00
  5 Викладач майбутнього 14.08.2020 14:30
  6 Інноваційні технології у вищій освіті, дистанційне навчання, науково-методичне забезпечення вищої освіти 07.08.2020 13:00
  7 Наукова та науково-технічна діяльність в процесі здобуття вищої освіти 12.08.2020 14:30
  8 Формування підприємницьких навичок в процесі здобуття вищої освіти 11.08.2020 10:00
  9 Система вищої освіти і смарт-спеціалізація регіонів, розбудова регіональних екосистем та кластерів Індустрії 4.0 12.08.2020 16:00
  10 Розбудова системи моніторингу і оцінки якості освіти 07.08.2020 11:30
  11 Фінансування вищої освіти 13.08.2020 14:30
  12 Розвиток системи управління вищою освітою 12.08.2020 10:00
  13 Популяризація можливостей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів 13.08.2020 13:00
 3. За результатами проведення цих телеконференції підсумкові матеріали засідань кожної з 13 робочих груп повинні бути до кінця дня 14 серпня занесені у форму реєстрації пропозицій на www.reform.org.ua
 4. Для залучення вищих навчальних закладів і профільних асоціацій на їх адресу 7 серпня буде надіслано запрошення викласти до 15 серпня на www.reform.org.ua свої пропозиції щодо проєкту Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031.
 5. Усі матеріали, які будуть зареєстровані на інтернет-платформі www.reform.org.ua будуть опрацьовуватись фахівцями Директорату вищої освіти і освіти дорослих Міністерства освіти і науки України і підсумкові матеріли будуть підготовлені до наступного засідання Робочої групи, на якому буде обговорено і затверджено: візію, місію, SWOT-аналіз, стратегічні і оперативні цілі та завдання для їх досягнення.
 6. Наступні дії: на основі затверджених ключових складових стратегії Директорат вищої освіти і освіти дорослих доопрацює увесь проєкт Стратегії розвитку вищої освіти України на 2021-2031 і винесе його на розгляд Робочої групи.
 7. Після цього буде ще декілька днів для обговорення проєкту Стратегії у підгрупах і його доопрацювання, щоб остаточно затвердити проєкт Стратегії на засіданні Робочої групи до 1 вересня і оприлюднити його для громадського обговорення.